urbanism si amenajarea teritoriului

Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare, din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Balcani a desfăşurat următoarele activităţi în anul 2010:

 1. s-a verificat conţinutul documentelor depuse în vederea eliberării certificatelor de urbanism pentru operaţiuni notariele, branşamente electrice, obţinerea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare;
 2. s-a verificat conţinutul documentelor depuse în vederea eliberării autorizaţiilor de construire / desfiinţare;
 3. s-au emis certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire / desfiinţare în termenul legal de 30 de zile, iar acolo unde nu era documentaţia completă, s-a solicitat completarea acesteia, după caz;
 4. s-a emis avizul primarului comunei Balcani în vederea eliberării certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Bacău pentru lucrările aflate în extravilanul localităţilor din comună;
 5. s-au depus la Consiliul Judeţean Bacău documentaţiile pentru eliberarea avizelor structurii de specialitate şi a acordurilor unice necesare eliberării certificatelor de urbanism, respectiv a autorizaţiilor de construire, pentru lucrările de investiţii;
 6. s-au analizat compatibilităţile scopului declarat pentru care s-au solicitat certificatele de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice şi s-au formulat condiţii şi avize specifice amplasamentelor şi obligatorii pentru realizarea investiţiilor;
 7. au fost consiliate zilnic persoane care au solicitat diverse informaţii în legătură cu aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991, sau au prezentat diverse documentaţii tehnice în vederea obţinerii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire / desfiinţare pentru anumite lucrări – activitate care se derulează zilnic;
 8. s-a întocmit şi transmis datele la Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău cu privire la eliberarea de autorizaţii de construire pentru anul 2009, alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea din comună, respectiv locuinţele recepţionate în anul anterior;
 9. s-au emis 28 Certificate de urbanism şi 16 Autorizaţii de Construire / Desfiinţare, după cum urmează:

Certificate de Urbanism:

 1. pentru operaţiuni notariale – 8;
 2. pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire – 12;
 3. pentru obţinerea Autorizaţiei de desfiinţare – 1;
 4. pentru branşament electric – 7.

 

Autorizaţii de Construire / Desfiinţare:

 1. construire locuinţă – 15;
 2. construire anexe gospodăreşti – 1;

În anul 2010, s-au realizat următoarele investiţii:

 1. Achiziţie şi amenajare staţii de autobuz – 100%
 2. Amenajare parcare şi gard la Şcoala Ludaşi – 100%
 3. Renovare cămin Răţeni – 100%
 4. Renovare cămin Frumoasa – 100%
 5. Renovare dispensar Frumoasa – 100%
 6. Lucrări da placare la Căminul Balcani – 100%
 7. Invelitoare Camin Balcani – 100%
 8. Invelitoare scoala veche Balcani – 100%
 9. Amenajari interioare si exterioare grup sanitar si cladire pentru centrala la scoala  Ludasi – 100%
 10. Grup sanitar si anexa pentru centrala sediu primarie – 75%
 11. Reabilitare drum comunal DC 186 A Balcani Schitu-Frumoasa – 100%
 12. Amenajare rampă acces , sat Frumoasa, comuna Balcani – 100%
 13. Consolidare maluri paraul Valea Frumoasei – 100%
 14. Construire podet spre pasunea Zamfira Podiş – 100%
 15. Construire punte pe schelet metalic pentru trecere animale spre păşune, punctul, Irimia Aurica – 40%
 16. Construire punte pe schelet metalic pentru trecere animale spre păşune, punctul, Neştiutu – 60%
 17. Construire punte pe schelet metalic pentru trecere animale spre păşune, punctul, Ivu Maria – 30%
 18. Construire punte pe schelet metalic pentru trecere animale spre păşune, punctul, Rotaru –Coman – 15%
 19. Înlocuire şarpantă şi învelitoare la Primăria Balcani – 80%
 20. Construire podeţ pentru trecere animale spre păşune, punctul „CĂPĂŢÂNA TURCU” – 90%
 21. Reparaţie drum acces animale pe păşunea Arşiţa – 100%
 22. Montaj utilaj centrală termică la şcoala Balcani, grădiniţa Frumoasa şi şcoala Schitu Frumoasa – 100%
 23. Construire diguri de apărare drum spre păşunea Pârâul Paltin – 100%
 24. Reparaţie drum acces păşunea Balcani Marginea – 20%
 25. Reparaţii gabioane pârâu Schitu Frumoasa – 35%
 26. Construire gard la Şcoala Frumoasa – 100%
 27. Construire gard şi magazie la Primăria Balcani – 100%

Tot în anul 2010 s-a contractat efectuarea documentaţiei şi obţinerea avizelor pentru aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Balcani.

 

Monitorul Oficial Local

Taxe si impozite online

Plătește taxele și impozitele prin serviciul 

www.ghiseul.ro

Ghiseul.ro